Zmluva č. 175/DOD/2008/420/6948/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:175/DOD/2008/420/6948/2008
Dodávateľ:Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Bratislava, Mýtna 23
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí prostriedkov
Zmluvne dohodnutá čiastka:14 738,10
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:14 738,10
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5
Poznámka:Vývoj a overovanie technológií pasívneho vzorkovania na monitorovanie emergentných a perzistentných organických znečisťujúcich látok vo vodnom prostredí. Náklady sú bez DPH

Prílohy