Zmluva č. 156/I/2002/240/2002

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:156/I/2002/240/2002
Dodávateľ:DETOX s.r.o., Banská Bystrica
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o zneškodnení odpadu
Zmluvne dohodnutá čiastka:66,39
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:66,39
Celková dohodnutá čiastka:132,78
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5
Poznámka:Realizácia sa uskutočňuje len na základe objednávky v minimálnej hodnote 66,39 €

Prílohy