Zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
343.7/06/2006 AEE s.r.o. Nákup autobatérií do SCV 13 300 0 KRPZ BB 12.12.2007
210/2006 AEPress, spol. s r. o. Zmluva o dielo č. 6 (čiastková) na polygrafické práce, výrobu a spracovanie knižných a notových publikácií 20 825 0 Hudobné centrum 15.11.2006 15.12.2006
201/2006 AEPress, spol. s r. o. Zmluva o dielo č. 5 na polygrafické práce, výrobu a spracovanie knižných a notových publikácií 12 123 0 Hudobné centrum 02.11.2006 15.12.2006
162/2006 AEPress, spol. s r. o. Zmluva o dielo č. 8 na grafické a polygrafické práce, výrobu a spracovanie informačných publikácií 16 534 0 Hudobné centrum 14.11.2006 20.12.2006
04-09/2007 AEPress, spol. s r. o. Zmluva o dielo na výrobu a spracovanie notovej publikácie Tibor Frešo „V detskej izbičke“ 1 248 0 Hudobné centrum 13.09.2007 15.10.2007
13-11/2007 AEPress, spol. s r. o. Zmluva o dielo na grafické a polygrafické práce, výrobu a spracovanie knižných a notových publikácií 33 102 0 Hudobné centrum 20.11.2007 20.12.2007
10-2008-Ae AEROPHONE Group, s.r.o. Kúpna zmluva - Nový hudobný nástroj - Eb alt saxofón zn. Selmer 3 085 0 Slovenská filharmónia 16.10.2008 31.03.2009
10-2008-Ae-1 AEROPHONE Group, s.r.o. Kúpna zmluva - Nový hudobný nástroj - Bb soprano saxofón zn. Selmer 3 323 0 Slovenská filharmónia 16.10.2008 31.03.2009
10-2008-Ae-2 AEROPHONE Group, s.r.o. Nový hudobný nástroj - Bb trúbka zn. Schagerl 4 305 0 Slovenská filharmónia 16.10.2008 31.03.2009
10-2008-Ae-3 AEROPHONE Group, s.r.o. Kúpna zmluva - Nový hudobný nástroj - krídlovka zn. Kanstul 4 866 0 Slovenská filharmónia 16.10.2008 31.03.2009
10-2007-Ae-1 AEROPHONE Group, s.r.o. Kúpna zmluva - Nový hudobný nástroj - trúbka C zn. Schagerl 4 262 0 Slovenská filharmónia 26.10.2007 31.07.2008
5-2007-Ae AEROPHONE Group, s.r.o. Kúpna zmluva - Hudobný nástroj - barytón zn. Miraphone 4 793 0 Slovenská filharmónia 24.05.2007 31.07.2007
10-2006-Ae AEROPHONE Group, s.r.o. Kúpna zmluva - Nový hudobný nástroj - trúbka Es/D zn. Schilke 3 680 0 Slovenská filharmónia 27.10.2006 30.06.2007
10-2006-Ae-1 AEROPHONE Group, s.r.o. Kúpna zmluva - Nový hudobný nástroj - trúbka Bb-A zn. Schilke 3 741 0 Slovenská filharmónia 27.10.2006 30.06.2007
10-2007-Ae AEROPHONE Group, s.r.o., Kúpna zmluva - Nový hudobný nástroj - trúbka Bb zn. Schagerl 4 102 0 Slovenská filharmónia 26.10.2007 31.07.2008
52/TPR/2007 Aerophone Group,s.r.o. Kúpna zmluva - dodávka hudobného nástroja - tuby 6 556 0 Slovenské národné divadlo 17.04.2007 30.04.2007
63/TPÚ/2007 Aerophone Group,s.r.o. Kúpna zmluva - dodávka fagotov 55 291 0 Slovenské národné divadlo 22.05.2007 30.06.2008
100/GR/2007 Aerophone Group,s.r.o. Kúpna zmluva - dodávka klavírov 56 901 0 Slovenské národné divadlo 30.07.2007 15.10.2007
493/GR/2008 Aerophone Group,s.r.o. Kúpna zmluva - náhradné súčiastky do hudobných nástrojov 2 194 0 Slovenské národné divadlo 19.06.2008 31.08.2008
765/GR/2008 Aerophone Group,s.r.o. Kúpna zmluva - dodávka hoboja 6 633 0 Slovenské národné divadlo 18.11.2008 28.02.2009
644/GR/2009 Aerophone Group,s.r.o. Kúpna zmluva - náhradné súčiastky do hudobných nástrojov 11 024 0 Slovenské národné divadlo 10.09.2009 30.11.2009
11/2007 AG-ATELIÉR Banská Bystrica Zmluva o dielo - projekt stavby 1 660 0 SIŽP 08.05.2007 31.12.2007
21/2007 AG-ATELIÉR, Banská Bystrica Zmluva o dielo - projekt stavby 12 476 0 SIŽP 25.09.2007 16.11.2007
KRHZ-593/OPE-2006/2006 AGEM Computers spol. s r. o. nákup komponentov výpočtovej techniky 13 271 0 KRHZ-BA 31.07.2006
SE-216-29/2003 AGEM Computers, s.r.o. Kúpna zmluva č. 20031015JT 371 425 0 NBÚ 04.11.2003
Kúpnazmluva AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. dodávka LCD monitorov (140 ks - model A, 10 ks - model B) 21 146 0 DR SR 09.11.2009 30.11.2009
64/2008 AgemSoft, a.s. Zmluva o dielo 49 791 0 Štátny pegagogický ústav 30.06.2008 31.12.2008
4600000318 Agemsoft, a.s. Zmluva na zabezpečenie vzdelávania zamestnancov vo verejnej správe na získavanie digitálnej gramotnosti a certifikácie ECDL 5 253 602 0 MF SR 25.07.2006 30.09.2008
4600000318 Agemsoft, a.s. Zmluva na zabezpečenie vzdelávania zamestnancov vo verejnej správe na získavanie digitálnej gramotnosti a certifikácie ECDL 0 0 MF SR 01.01.1970 01.01.1970 dod.3
ZoD 2008/7/11300 Agens s.r.o. SNM-PM, kamerový systém a CCTV 9 578 0 Slovenské národné múzeum 20.10.2008 04.11.2008