Zmluva č. 13-11/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:13-11/2007
Dodávateľ:AEPress, spol. s r. o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na grafické a polygrafické práce, výrobu a spracovanie knižných a notových publikácií
Zmluvne dohodnutá čiastka:33 101,64
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:33 101,64
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo kultúry
Objednávateľ:Hudobné centrum

Prílohy