Zmluva č. 21/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:21/2007
Dodávateľ:AG-ATELIÉR, Banská Bystrica
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo - projekt stavby
Zmluvne dohodnutá čiastka:12 476,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:12 476,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:SIŽP
Poznámka:

Prílohy