Zmluva č. KRHZ-593/OPE-2006/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:KRHZ-593/OPE-2006/2006
Dodávateľ:AGEM Computers spol. s r. o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy: nákup komponentov výpočtovej techniky
Zmluvne dohodnutá čiastka:13 271,08
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:13 271,08
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:KRHZ-BA

Prílohy