Zmluva č. 162/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:162/2006
Dodávateľ:AEPress, spol. s r. o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo č. 8 na grafické a polygrafické práce, výrobu a spracovanie informačných publikácií
Zmluvne dohodnutá čiastka:16 534,22
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:16 534,22
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo kultúry
Objednávateľ:Hudobné centrum

Prílohy