Zmluva č. 64/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:64/2008
Dodávateľ:AgemSoft, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:49 790,88
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Štátny pegagogický ústav

Prílohy