Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
67/2008 AGROCONS Banská Bystrica s.r.o., Banská Bystrica, Skuteckého 30 Zmluva o dielo na zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Turčianske Teplice 32 931 6 586 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 07.07.2008 31.10.2011
96/2006 AGROCONS Banská Bystrica s.r.o., Banská Bystrica, Skuteckého 30 Zmluva o dielo na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Peklina 4 834 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 27.11.2006 30.06.2011
29/2006 AGROCONS Banská Bystrica s.r.o., Banská Bystrica, Skuteckého ROEP - Tesáre nad Žitavou 122 299 0 Katastrálny úrad v Nitre, Nitra, Štefánikova 30.09.2010
30/2006 AGROCONS Banská Bystrica s.r.o., Banská Bystrica, Skuteckého ROEP - Prílepy 0 0 Katastrálny úrad v Nitre, Nitra, Štefánikova 31.07.2010
1/2005 AGROCONS Banská Bystrica s.r.o., Banská Bystrica, Skuteckého ROEP- Levice 1 298 885 0 Katastrálny úrad v Nitre, Nitra, Štefánikova 30.06.2011
4/2007 AGROCONS Banská Bystrica s.r.o., Banská Bystrica, Skuteckého ROEP- Pustý Chotár 337 437 0 ÚGKK SR, Bratislava, Chlumeckého 31.08.2010
5/2007 AGROCONS Banská Bystrica s.r.o., Banská Bystrica, Skuteckého ROEP- Veľké Chrašťany 751 687 0 ÚGKK SR, Bratislava, Chlumeckého 31.01.2011
ROEP-5/2007 AGROCONS Banská Bystrica s.r.o., Banská Bystrica, Skuteckého 30 ROEP Cinobaňa 27 883 0 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Bratislava 212, Chlumeckého 2 20.12.2007 30.11.2010
304/1997 KKK/1997 Agrocons Banská Bystrica spol. s r.o., Banská Bystrica Vypracovanie ROEP pre k.ú. Horovce nad Ondavou v okrese Michalovce 16 869 6 748 Katastrálny úrad v Košiciach, Košice 17.03.1997 30.11.2010
306/1996 KKK/1997 Agrocons Banská Bystrica spol. s r.o., Banská Bystrica Vypracovanie ROEP pre k.ú. Tušice v okrese Michalovce 11 226 0 Katastrálny úrad v Košiciach, Košice 25.04.1997 31.08.2011
307/1997 KKK/1997 Agrocons Banská Bystrica spol. s r.o., Banská Bystrica Vypracovanie ROEP pre k.ú. Senné v okrese Michalovce 17 401 0 Katastrálny úrad v Košiciach, Košice 25.04.1997 30.06.2011
802/1997/1997 Agrocons Banská Bystrica spol. s r.o., Banská Bystrica Vypracovanie ROEP pre k.ú. Sliepkovce v okrese Michalovce 12 839 0 Katastrálny úrad v Košiciach, Košice 17.12.1997 30.04.2011
803/1997/1997 Agrocons Banská Bystrica spol. s r.o., Banská Bystrica Vypracovanie ROEP pre k.ú. Laškovce v okrese Michalovce 6 141 2 456 Katastrálny úrad v Košiciach, Košice 17.12.1997 30.09.2010
5/ZA/09/2009 AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., Banská Bystrica, Skuteckého 30 Zmluva o dielo Vrícko 754 270 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.02.2009 31.03.2015
9/ZA/09/2009 AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., Banská Bystrica, Skuteckého 30 Zmluva o dielo Brieštie 557 540 25 264 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.02.2009 31.05.2014
1116/06/2006 AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., Banská Bystrica, Skuteckého 30 Vykonanie a vypracovanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Jablonov 823 040 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 11.08.2006 30.06.2012
21/1998 AGROCONS IPOS-Z, s.r.o., Bratislava, Beckovská 42 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Vrútky 170 510 72 248 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 25.02.1998 31.07.2011
42/1999 AGROCONS IPOS-Z, s.r.o., Bratislava, Beckovská 42 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Kolárovice 239 741 35 961 Krajský úrad v Žiline, Žilina 24.06.1999 30.09.2011
43/1999 AGROCONS IPOS-Z, s.r.o., Bratislava, Beckovská 42 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Veľké Rovné 285 619 0 Krajský úrad v Žiline, Žilina 24.06.1999 01.02.2012
R-88/1996 Agrocons Nitra a.s., Nitra, Cintorínska 5 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Lúčky 41 992 22 259 Katastrálny úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 22.07.1996 15.12.2010
R-89/1996 Agrocons Nitra a.s., Nitra, Cintorínska 5 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Brodno 43 157 8 129 Katastrálny úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 22.07.1996 31.12.2010
23/2006 Agrocons s.r.o. , Banská Bystrica Zmluva o dielo ROEP Bojnice 23 700 0 Katastrálny úrad v Trenčíne, Trenčín, M. R. Štefánika 08.12.2006 30.09.2010
24/2006 Agrocons s.r.o. , Banská Bystrica Zmluva o dielo ROEP Dubnica 9 480 0 Katastrálny úrad v Trenčíne, Trenčín, M. R. Štefánika 08.12.2006 30.09.2010
274/2/2009/AIN/2009 AGROEFEKT spol. s r.o., Dvory nad Žitavou, Kornenského 6 Ubytovacie služby, stravovacie služby, prenájom školiacich priestorov a prenájom didaktickej techniky na základe písomných objednávok objednavateľa 30 000 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 01.11.2009 31.12.2012
59/73/2009/AIN NR/2009 AGROEFEKT spol. s r.o., Dvory nad Žitavou, Kornenského 6 Ubytovanie, stravovanie, prenájom didaktickej techniky, školiacich priestorov 30 000 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 31.12.2012
1/2007/LMU/2007 Agroekochem s r.o., Jasenov Dodávka priemyselných hnojív. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič
1/2009/LMU/2009 Agroekochem s r.o., Jasenov Dodávka tovaru:Priemyselných hnojív 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič
330/2009-240-Z/2009 AGROFERT HOLDING, a.s., organizačná zložka Agrochémia, Bratislava, Nobelova 34 Prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove v Prievidzi o celkovej výmere 15 m2 14 771 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.06.2009 31.05.2014
2136/2007-920/2007 Agroinštitút Nitra Zmluva o dielo - organizačné zabezpečenie Školenia sekcie priamych podpôr PPA v otázke osi 2 Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v Nitre 6 181 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 13.04.2007 -
26263/2007-920/2007 Agroinštitút Nitra Zmluva o dielo - dodávka služieb podporujúcich hodnotenie Plánu rozvoja vidieka SR 2004-2006 prostredníctvom vzdelávacích a informačných aktivít 13 263 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 19.10.2007 -