Zmluva č. 42/1999

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:42/1999
Dodávateľ:AGROCONS IPOS-Z, s.r.o., Bratislava, Beckovská 42
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Kolárovice
Zmluvne dohodnutá čiastka:290 153,36
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:-50 412,82
Celková dohodnutá čiastka:239 740,54
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:35 961,09
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Krajský úrad v Žiline, Žilina

Prílohy