Zmluva č. R-88/1996

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:R-88/1996
Dodávateľ:Agrocons Nitra a.s., Nitra, Cintorínska 5
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Lúčky
Zmluvne dohodnutá čiastka:28 679,55
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:13 312,66
Celková dohodnutá čiastka:41 992,21
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:22 258,90
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica

Prílohy