Zmluva č. R-89/1996

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:R-89/1996
Dodávateľ:Agrocons Nitra a.s., Nitra, Cintorínska 5
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Brodno
Zmluvne dohodnutá čiastka:7 584,15
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:35 572,56
Celková dohodnutá čiastka:43 156,71
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:8 129,15
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica

Prílohy