Zmluva č. 21/1998

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:21/1998
Dodávateľ:AGROCONS IPOS-Z, s.r.o., Bratislava, Beckovská 42
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Vrútky
Zmluvne dohodnutá čiastka:44 333,80
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:126 175,85
Celková dohodnutá čiastka:170 509,65
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:72 247,94
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy