Zmluva č. 43/1999

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:43/1999
Dodávateľ:AGROCONS IPOS-Z, s.r.o., Bratislava, Beckovská 42
Predmet zmluvy - názov zmluvy: Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Veľké Rovné
Zmluvne dohodnutá čiastka:387 476,27
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:-101 857,18
Celková dohodnutá čiastka:285 619,09
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Krajský úrad v Žiline, Žilina

Prílohy