Zmluva č. ROEP-5/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ROEP-5/2007
Dodávateľ:AGROCONS Banská Bystrica s.r.o., Banská Bystrica, Skuteckého 30
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ROEP Cinobaňa
Zmluvne dohodnutá čiastka:27 882,89
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:27 882,89
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Bratislava 212, Chlumeckého 2

Prílohy