Zmluvy za Krajský pozemkový úrad v Trnave


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
60/2010 AT Slovakia, s. r. o., Senica, Priemyselná Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa § 720 OZ a zák. č. 116/1993 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení nesk. predpisov a zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. 0 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 29.09.2005
63/2010 D.V.S. REALITY SE, s. r. o., Senica, Hviezdoslavova 2556/63 Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa § 720 OZ a zák. č. 116/1993 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení nesk. predpisov a zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. 0 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 01.10.2009
28/2010 Geo - HaJ, s. r. o., Piešťany, Vajanského Zmluva o dielo č. TT08/§15-001 14 000 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 16.04.2008 31.05.2008
10/2010 GEO-ING, s. r. o., Galanta, Švermova Zmluva o dielo č. GA06/§15/003 16 500 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 16.03.2006 31.03.2006
14/2010 GEO-KOD, s. r. o., Bratislava, Karloveská 24 Zmluva o dielo č. GA2007/§15/003 34 410 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 14.12.2007 28.12.2007
30/2010 GEODET, s. r. o., Bratislava, Malodunajská Zmluva o dielo č. SE07/§15/01 6 600 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 26.09.2007 07.11.2007
31/2010 GEODET, s. r. o., Bratislava, Malodunajská Zmluva o dielo č. SE07/§15/02 6 600 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 26.09.2007 07.11.2007
32/2010 GEODET, s. r. o., Bratislava, Malodunajská Zmluva o dielo č. SE06/§15/03 8 400 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 26.09.2007 07.11.2007
33/2010 GEODET, s. r. o., Bratislava, Malodunajská Zmluva o dielo č. SE07/§15/04 19 800 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 26.09.2007 07.11.2007
34/2010 GEODET, s. r. o., Bratislava, Malodunajská Zmluva o dielo č. SE07/§15/05 3 300 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 26.09.2007 07.11.2007
35/2010 GEODET, s. r. o., Bratislava, Malodunajská Zmluva o dielo č. SE07/§15/06 6 600 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 26.09.2007 07.11.2007
36/2010 GEODET, s. r. o., Bratislava, Malodunajská Zmluva o dielo č. SE07/§15/07 4 050 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 26.09.2007 07.11.2007
37/2010 GEODET, s. r. o., Bratislava, Malodunajská Zmluva o dielo č. SE07/§15/08 6 600 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 26.09.2007 07.11.2007
38/2010 GEODET, s. r. o., Bratislava, Malodunajská Zmluva o dielo č. SE07/§15/09 3 300 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 26.09.2007 07.11.2007
39/2010 GEODET, s. r. o., Bratislava, Malodunajská Zmluva o dielo č. SE07/§15/10 30 500 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 26.09.2007 07.11.2007
40/2010 GEODET, s. r. o., Bratislava, Malodunajská Zmluva o dielo č. SE07/§15/11 3 300 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 26.09.2007 07.11.2007
41/2010 GEODET, s. r. o., Bratislava, Malodunajská Zmluva o dielo č. SE06/§15/12 12 900 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 26.09.2007 07.11.2007
42/2010 GEODET, s. r. o., Bratislava, Malodunajská Zmluva o dielo č. SE06/§15/13 16 000 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 26.09.2007 07.11.2007
43/2010 GEODET, s. r. o., Bratislava, Malodunajská Zmluva o dielo č. SE07/§15/14 12 750 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 26.09.2007 07.11.2007
44/2010 GEODET, s. r. o., Bratislava, Malodunajská Zmluva o dielo č. SE07/GP/002 13 000 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 05.10.2007 26.10.2007
1 2 3 4 >>