Zmluva č. 35/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:35/2010
Dodávateľ:GEODET, s. r. o., Bratislava, Malodunajská
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo č. SE07/§15/06
Zmluvne dohodnutá čiastka:6 600,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:6 600,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského