Zmluva č. 14/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:14/2010
Dodávateľ:GEO-KOD, s. r. o., Bratislava, Karloveská 24
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo č. GA2007/§15/003
Zmluvne dohodnutá čiastka:34 410,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:34 410,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského