Zmluva č. 41/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:41/2010
Dodávateľ:GEODET, s. r. o., Bratislava, Malodunajská
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo č. SE06/§15/12
Zmluvne dohodnutá čiastka:12 900,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:12 900,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského