Zmluva č. 28/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:28/2010
Dodávateľ:Geo - HaJ, s. r. o., Piešťany, Vajanského
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo č. TT08/§15-001
Zmluvne dohodnutá čiastka:14 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:14 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského