Zmluva č. 33/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:33/2010
Dodávateľ:GEODET, s. r. o., Bratislava, Malodunajská
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo č. SE07/§15/04
Zmluvne dohodnutá čiastka:19 800,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:19 800,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského