Zmluva č. 10/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:10/2010
Dodávateľ:GEO-ING, s. r. o., Galanta, Švermova
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo č. GA06/§15/003
Zmluvne dohodnutá čiastka:16 500,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:16 500,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského