Zmluvy za Výskumný ústav vodného hospodárstva


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
189/I/2008/210/2008 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 Rámcová zmluva 0 0 SÚTN, Bratislava 22.09.2008 Predmetom zmluvy je aktívna spolupráca pri tvorbe medzinárodných a európskych noriem
275/HS/2009/320/2010 SHERLOCK s.r.o., Bratislava Poskytnutie technickej služby 0 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 04.01.2010 Realizácia sa uskutočňuje len na základe objednávky
276/ODB/2009/420/2010 SPS s.r.o., Bratislava Sevisná zmluva 0 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 01.01.2010 31.12.2010 Cena za vyzdvihnutie, prepravu a doručenie vnútroštátnych zásielok sa účtuje podľa UPS Sadzobníka
27/HS/2010/130/2010 Orange -Zvac System s.r.o., Bratislva Zmluva o poskytovaní komunikačnej služby 0 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 16.02.2010 16.02.2011 Mobilný Orange Internet Klasik. Cena je účtovaná podľa cenníka
28/HS/2010/130/2010 Orange -Zvac System s.r.o., Bratislva Zmluva o pripojení 0 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 16.02.2010 16.02.2011 Mobilný Orange Internet Klasik
47/I/2010/100/2010 Inspekta Slovakia a.s., Bratislava Komisionárska zmluva 0 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 12.04.2010 Predmetom zmluvy je nepriame zastupovanie komitenta komisionárom v colnom a správnom konaní
96/I/2010/130/2010 Der Kurier Slovakia s.r.o., Bratislava Záväzok na servis pri zabezpečení prepravy 0 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 01.01.2011 31.12.2011 Fakturácia bude prebiehať mesačne podľa cien, ktoré sú v prílohe č. 1
Rámcová zmluva/2007 Diners Club Slovakia s.r.o., Bratislava Zmluva o vydaní kariet Diners Club 0 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 16.10.2007
85/I/2010/100/2010 Tendrex s.r.o., Senec Zmluva o dielo 36 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 19.11.2010 Poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania, odmena za poskytovanie služieb bola stanovená na 35,70 €/hod
94/DOD/2010/310/7456/2010 VUVH, Bratislava Stanovenie rádiologického rozboru vody 83 0 BVS a.s., Bratislava 08.12.2010 31.12.2011 Cena za 1 vzorku je 83,34€. Celková cena služieb v zmluvnom období neprekročí sumu 36 000€
156/I/2002/240/2002 DETOX s.r.o., Banská Bystrica Zmluva o zneškodnení odpadu 133 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 31.07.2002 Realizácia sa uskutočňuje len na základe objednávky v minimálnej hodnote 66,39 €
120/I/2009/340/2009 Union poisťovňa a.s., Bratislava Hromadná poistná zmluva 197 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 01.05.2009 Predmetom poistenia sú liečebné náklady v zahraničí poistených osôb. Poistné je platené podľa počtu vydaných kariet. Uvedená cena je za 1Q/2010
161/I/2004/240/2004 DHI Slovakia s.r.o., Bratislava Servis ODULA 524 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 04.11.2004 Cena bola dojednaná v dobe dojednania servisnej zmluvy
160/I/2004/240/2004 DHI Slovakia s.r.o., Bratislava Servis MIKE BASIN 657 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 04.11.2004 Cena bola odjednaná v dobe dojednania servisnej zmluvy
59/HS/2010/100/2010 JUDr. Pevel Jurek, Bratislava Zmluva o poskytovaní právnej pomoci 830 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 01.06.2010
245/I/2009/200/2009 ETIRS High-Tech s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo 1/2010 1 000 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 30.11.2009 31.12.2010 Metodická, analytická a programová činnosť pri zabezpečení SW Úlohy
169/I/2004/250/2004 HTC a.s., Bratislava Údržba HW a SW 1 161 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 01.12.2004 Základná cena bez DPH
80/K/2010/120/7445/2010 Marketing and Business Group s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo 1 428 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 24.09.2010 29.10.2010 Vodné hospodárstvo
87/I/2010/110/2010 SKQS, Žilina Dozorový audit 1 940 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 03.11.2010 10.12.2010 Rámcová Zmluva o cetrifikácii systému manažérstva kvality č. 168/08
31/I/2010/130/2010 Linde Gas k.s., Bratislava Dodávka technických plynov 2 500 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 01.01.2010 31.12.2010 Zmluva na dodávky a odbery technických plynov vo fľašiach a zväzkoch číslo ST-09-01-01-ZP-2.B uzavretá podľa §§ 409 a násl. Obchodného zákonníka. Cena na rok 2010 je určená expertným odhadom
1 2 3 4 >>