Zmluva č. 96/I/2010/130/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:96/I/2010/130/2010
Dodávateľ:Der Kurier Slovakia s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Záväzok na servis pri zabezpečení prepravy
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5
Poznámka:Fakturácia bude prebiehať mesačne podľa cien, ktoré sú v prílohe č. 1

Prílohy