Zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
119/2008 7R Panmed, s.r.o., Bratislava Dodávka immunoglobínu h. 166 080 0 DFNsP Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava 23.05.2008 23.05.2010 http://www.dfnsp.sk/files/docs/zmluvy_uzavrete_do_2010/01_19908_7R_Panmed_sro.pdf
170/2009-320-Z/2009 A Telier s. r. o. , Bratislava, Brečtanová 1 ,,Reklamné predmety s logom PRV SR 2007 - 2013" 71 060 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 31.07.2009 31.08.2009
39479 A-MOBIL, s.r.o., Pribenícka cesta 945/6, Kráľovský Chlmec Oprava služ.motor.vozidiel pre DÚ Kráľovský Chlmec 1 112 0 DR SR 01.02.2008 31.12.2008
Z/PZY/35/2008 A-OMEGA Bernolákova 1/A, 901 01 Malacky ZoD - vykonanie personálneho a organizačného auditu 0 0 Letisko Piešťany, a.s. 14.01.2008 07.05.2008 Správa protokolovaná v RD 7.5.2008
KRHZ-1227-1/2009/2009 A-projekt, Ing.arch. Ján Tomka, Fándlyho 498,Bošany Zmeny v projektovej dokumentácii Rekonštrukcia HS Topoľčany 8 300 0 KRHZ-NR do ukončenia kolaudačného konania výkonu stavebných prác
03/AS/2008/2008 A-servis Dodávka čistiacich a upratovacích služieb 0 0 ObU-SA 31.12.2009
714/2007 A-Z Okna, T.Turná Okná a dvere 28 212 0 ŠEI, Trenčín 26.07.2007 31.08.2007
KRHZ-438/2007/2007 A-Z PLUS s.r.o. odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení 0 0 KRHZ-KE 31.05.2009 suma podľa prílohy
07/MúA/2007/2007 A-Z PROJEKT Július Leštach, Žilina, Hlinská 39 Projektová dokumentácia k čističke odpadových vôd a rekonštrukcii odkanalizovania objektu kaštieľa vo Sv. Antone 1 494 0 Múzeum vo Sv. Antone, Svätý Anton 07.08.2007
KRP-87/EO-ZML-2009/2009 A-Z PROJEKT,s.r.o. KR PZ ZA,rekonšt.výť.proj.pr 1 999 0 KRPZ-ZA 31.12.2009
140/2008/2008 A-Z Veľkoobchod s.r.o., Bratislava kuchynské potreby 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 10.03.2008 sumu nie je možné presne stanoviť, dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť
7/2009/2009 A-Z Veľkoobchod s.r.o., Hlohovec Kuchynské potreby 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 14.01.2009 sumu nie je možné presne stanoviť, termín plnenia - rok 2009
02/2009 A.I.S., s.r.o. Kúpna zmluva na dodávku IKT komponentov 29 626 0 Medzinárodné laserové centrum 10.12.2009
4600000560 a.k. Dr. Ivan Piterka, s.r.o. Zmluva o poskytovaní právnych služieb (medzinár. arbitráž Austrian Airlines AG vs. SR) 0 0 MF SR 18.12.2008 27.01.2010 do ukončenia arbitráže; spoločná požiadavka na VO so zmluvou 4600000505 (David Pawlak LLC); zmluva ukončená dohodou dňa 27.01.2010
4600000377 A.k. Majeríková, Koštiaľ, Turčan & Partners s.r.o. Zmluva o poskytovaní právnych služieb (pomoc pri príprave dokumentov týkajúcich sa APV DIS 16 536 0 MF SR 02.08.2007 31.12.2007
-- A.R.S. spol. s r.o. Kúpna zmluva 40 641 0 19.03.2007 19.03.2008 2 roky na pneumatiky, 6 mesiacov na servisné služby
--- A.R.S. spol. s r.o. Kúpna zmluva 14 500 0 02.10.2009 31.12.2009 2 roky na pneumatiky, 6 mesiacov na servisné služby
-- A.R.S. spol. s r.o. Kúpna zmluva 18 364 0 DR SR 18.06.2008 18.06.2009 2 roky na tovar, 6 mesiacov na servis
182/07/2007 A.R.S. spol. s.r.o. Nákup pneumatík a vzdušníc 39 500 0 KRPZ BB 30.06.2008
KRP-56-7/OTI-2008/2008 A.S.A Slovensko, s.r.o. nakladanie s odpadom 39 501 0 KRPZ-BA 31.12.2008
KRP-22-64/EO-2008/2008 A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. likvidácia NO 7 900 0 KRPZ-KE 31.12.2009
ZML-3-19/2010-130/2010 A.S.E.P., spol. s.r.o., Bratislava Dodávka a servis veľkokapacitného kopírovacieho stroja vrátane dopravy, inštalácie a zaškolenia 65 450 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 28.05.2010 05.07.2010
ZML-2-9/2006-130/2006 A.S.E.P., spol. s.r.o., Bratislava Kúpa a dodanie spotrebného materiálu a náhradných dielov do kopírovacích strojov Xerox DC 470 16 803 0 ŠÚ SR, Bratislava 17.05.2006 30.05.2006
ZML-2-7/2009-130/2009 A.S.E.P., spol. s.r.o., Bratislava Kúpa a dodanie spotrebného materiálu a náhradných dielov do kopírovacích strojov značky XEROX 5 531 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 02.04.2009 05.04.2009
ZML-2-4/2007-130/2007 A.S.E.P., spol. s.r.o., Bratislava Kúpa digitálneho kopírovacieho stroja Xerox WorkCentre 7335 a digitálneho stroja Xerox WorkCentre 123 s dopravou a inštaláciou do budovy na Miletičovej 3 v Bratislave 20 576 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 30.10.2007 30.11.2007
ZML-2-26/2006-130/2006 A.S.E.P., spol. s.r.o., Bratislava Kúpa a dodanie spotrebného materiálu a náhradných dielov do kopírovacích strojov zn. Xerox 250 39 332 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 28.11.2006 30.11.2006
ZML-2-19/2008-130/2008 A.S.E.P., spol. s.r.o., Bratislava Dodanie skladacieho zariadenia IDEAL 8343 vrátane dopravy do budovy na Miletičovej 3 v Bratislave 3 196 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 25.09.2008 15.10.2008
ZML-2-11/2006-130/2006 A.S.E.P., spol. s.r.o., Bratislava Kúpa a dodanie spotrebného materiálu a náhradných dielov do kopírovacích strojov Xerox 2240 33 860 0 ŠÚ SR, Bratislava 15.05.2006 05.06.2006
ZML-2-10/2006-130/2006 A.S.E.P., spol. s.r.o., Bratislava Kúpa a dodanie spotrebného materiálu a náhradných dielov do kopírovacích strojov Xerox DC 490 25 815 0 ŠÚ SR, Bratislava 17.05.2006 30.05.2006
ZML-1-20/2006-130/2006 A.S.E.P., spol. s.r.o., Bratislava Dodanie digitálneho kopírovacieho stroja Xerox DocuColor 250 s dopravou a inštaláciou do budovy na Miletičovej 3 v Bratislave 39 047 0 ŠÚ SR, Bratislava 05.06.2006 13.06.2006