Zmluva č. 07/MúA/2007/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:07/MúA/2007/2007
Dodávateľ:A-Z PROJEKT Július Leštach, Žilina, Hlinská 39
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Projektová dokumentácia k čističke odpadových vôd a rekonštrukcii odkanalizovania objektu kaštieľa vo Sv. Antone
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 493,73
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 493,73
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:Múzeum vo Sv. Antone, Svätý Anton

Prílohy