Zmluva č. 119/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:119/2008
Dodávateľ:7R Panmed, s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka immunoglobínu h.
Zmluvne dohodnutá čiastka:166 080,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:166 080,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:DFNsP Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava
Poznámka:http://www.dfnsp.sk/files/docs/zmluvy_uzavrete_do_2010/01_19908_7R_Panmed_sro.pdf