Zmluva č. 03/AS/2008/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:03/AS/2008/2008
Dodávateľ:A-servis
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka čistiacich a upratovacích služieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo vnútra SR
Objednávateľ:ObU-SA

Prílohy