Zmluva č. KRHZ-1227-1/2009/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:KRHZ-1227-1/2009/2009
Dodávateľ:A-projekt, Ing.arch. Ján Tomka, Fándlyho 498,Bošany
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmeny v projektovej dokumentácii Rekonštrukcia HS Topoľčany
Zmluvne dohodnutá čiastka:8 300,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:8 300,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo vnútra SR
Objednávateľ:KRHZ-NR
Poznámka:do ukončenia kolaudačného konania výkonu stavebných prác

Prílohy