Zmluva č. 170/2009-320-Z/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:170/2009-320-Z/2009
Dodávateľ:A Telier s. r. o. , Bratislava, Brečtanová 1
Predmet zmluvy - názov zmluvy:,,Reklamné predmety s logom PRV SR 2007 - 2013"
Zmluvne dohodnutá čiastka:71 060,37
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:71 060,37
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy