Zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
511/2009 Aglo Services s.r.o. , Bratislava, Heyrovskeho 12 Vytvorenie internetovej stránky 1 805 0 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Bratislava 15, Radlinského 13 02.11.2009 30.11.2009
28/2008 Aglo Servis s.r.o. , Bratislava, Heyrovskeho 12 Licenčná zmluva pre redakčný systém SYSCOM 13 054 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 19.05.2008 30.04.2010
27/2008 Aglo Servis s.r.o. , Bratislava, Heyrovskeho 12 Zmluva o poskytnutí služieb spojených s tvorbou a aktualizáciou webových stránok 13 054 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.05.2008 30.04.2010
573/2009 Aglo solution s.r.o. , Bratislava, Kladnianska 29 Zmluva o dielo - výroba internetovej stránky Licencie a Predseda vlády SR 1 394 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 26.05.2009 BEZ DPH
574/2009 Aglo solution s.r.o. , Bratislava, Kladnianska 29 Zmluva o dielo - naprogramovanie aplikačných modulov 11 855 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 26.05.2009 BEZ DPH
08/2008/KÚ/2008 AGLO solution s.r.o. Kladnianska 24, 821 05 Bratislava Grafické spracovanie stránky TÚ SR, na webový server 2 182 0 TÚ SR, Bratislava 09.07.2010
29/2008 Aglo Solution, s.r.o., Bratislava, Šustekova 51 Zmluva o dielo o poskytovaní služieb súvisiacich s testovaním vybraných služieb eGovernmentu 29 121 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 19.11.2008 10.12.2008
KLUD-178-6/2008/2008 AGOPRO, s.r.o. Oprava interierového vybavenia šatní 26 816 0 SRLZ 31.12.2008
21/2006/LMU/2006 AGRI-FUTURO spol. s.r.o., Sobrance, Michalovská 1 Prenájom špecializovaného stroja rezačka JOHN DEERE 7300 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 21.09.2006 24.09.2006
27/2007/2007 AGRI-FUTURO spol. s.r.o., Sobrance, Michalovská 1 Prenájom špecializovaného stroja JOHN DEERE 7300 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 25.09.2007 27.09.2007
64/006/2010/TSUP/2010 AGRION združenie výrobcov a predajcov pôdohospodárskej techniky v SR, Rovinka Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania nebytové priestory. 0 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326 01.01.2010
240/2008/AIN/2008 Agripent, s.r.o., Bratislava, Líščie Nivy 12 Ubytovacie služby, stravovacie služby, prenájorn školiacich priestorov a prenájorn didaktickej techniky na základe písomnych objednávok objednávateľa 30 000 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 18.11.2008 31.12.2010
32/240/2008/AIN NR/2008 Agripent, s.r.o., Bratislava, Líščie Nivy 12 Poskytnutie ubytovacích a stravovacích služieb, prenájom školiacich priestorov a didaktickej techniky. 33 193 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 31.12.2010
07/08/Z/2008 AGRO MARKET s.r.o., Želiezovce Materiál a ND na poľnohospodársku techniku 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 31.03.2008 sumu nie je možné presne stanoviť, dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť
11/09/Z/2009 AGRO MARKET s.r.o., Želiezovce Materiál na poľ. techniku 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 30.03.2009 sumu nie je možné presne stanoviť, termín plnenia rok 2009
KRHZ-123-5/2008/2008 AGRO OKLUKY a.s., Nivnická 839, Dolné Nemčí , ČR opravy a odborné prehliadky požiarnych plošín 3 952 0 KRHZ-NR 31.12.2008
KRHZ-229-6/2009/2009 AGRO OKLUKY a.s., Nivnická 839, Dolné Nemčí , ČR odborné prehliadky a skúšky plošín 10 478 0 KRHZ-NR 31.12.2009
9/2008/NZ/2008 AGRO-INDUSTRIA Galanta spol s.r.o., Matúškovo, Hlavná 524 Univerzál.závesný rám na zemiaky s príslušenstvom, náhradné diely na kombinátor. 292 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 22.05.2008 Dátum ukončenia zmluvy nie je možné presne stanoviť
31/2008 VR/2008 AGRO-KOVO s.r.o., Sereď Náhradné diely na kombajn. 217 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 13.06.2008 Dátum ukončenia zmluvy nie je možné presne stanoviť
103/2006 AGROCONS Banská Bystrica s.r.o., Banská Bystrica, Skuteckého 30 Zmluva o dielo na vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Dubové 18 841 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 27.11.2006 15.12.2008
111/2006 AGROCONS Banská Bystrica s.r.o., Banská Bystrica, Skuteckého 30 Zmluva o dielo na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Prostredný Vadičov 3 983 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 27.11.2006 30.11.2008
119/2006 AGROCONS Banská Bystrica s.r.o., Banská Bystrica, Skuteckého 30 Zmluva o dielo na vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Hliník nad Váhom 21 996 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 19.12.2006 31.12.2009
95/2006 AGROCONS Banská Bystrica s.r.o., Banská Bystrica, Skuteckého 30 Zmluva o dielo na vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Kotrčiná Lúčka 5 381 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 19.12.2006 30.10.2009
2/2007 AGROCONS Banská Bystrica s.r.o., Banská Bystrica, Skuteckého ROEP Beladice 2 117 490 0 ÚGKK SR, Bratislava, Chlumeckého 18.12.2007 30.04.2010
3/2007 AGROCONS Banská Bystrica s.r.o., Banská Bystrica, Skuteckého ROEP Čakýň 74 256 0 ÚGKK SR, Bratislava, Chlumeckého 18.12.2007 30.04.2010
1/2006 AGROCONS Banská Bystrica, s. r. o., Banská Bystrica, Skuteckého 30 Zmluva o dielo na spracovanie ROEP v k. ú. Bardejovská Nová Ves 4 348 0 Katastrálny úrad v Prešove, Prešov, Konštantínova 6 27.12.2006 31.01.2010
2/2006 AGROCONS Banská Bystrica, s. r. o., Banská Bystrica, Skuteckého 30 Zmluva o dielo na spracovanie ROEP v k. ú. Krivé 4 131 0 Katastrálny úrad v Prešove, Prešov, Konštantínova 6 01.02.2007 15.11.2009
3/2006 AGROCONS Banská Bystrica, s. r. o., Banská Bystrica, Skuteckého 30 Zmluva o dielo na spracovanie ROEP v k. ú. Kríže 3 137 0 Katastrálny úrad v Prešove, Prešov, Konštantínova 6 01.02.2007 15.11.2009
4/2006 AGROCONS Banská Bystrica, s. r. o., Banská Bystrica, Skuteckého 30 Zmluva o dielo na spracovanie ROEP v k. ú. Rokytov 4 099 0 Katastrálny úrad v Prešove, Prešov, Konštantínova 6 27.12.2006 15.11.2009
5/2006 AGROCONS Banská Bystrica, s. r. o., Banská Bystrica, Skuteckého 30 Zmluva o dielo na spracovanie ROEP v k. ú. Šašová 6 674 0 Katastrálny úrad v Prešove, Prešov, Konštantínova 6 01.02.2007 31.05.2010