Zmluva č. 3/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:3/2007
Dodávateľ:AGROCONS Banská Bystrica s.r.o., Banská Bystrica, Skuteckého
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ROEP Čakýň
Zmluvne dohodnutá čiastka:74 256,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:74 256,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:ÚGKK SR, Bratislava, Chlumeckého

Prílohy