Zmluva č. 29/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:29/2008
Dodávateľ:Aglo Solution, s.r.o., Bratislava, Šustekova 51
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo o poskytovaní služieb súvisiacich s testovaním vybraných služieb eGovernmentu
Zmluvne dohodnutá čiastka:29 121,38
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:29 121,38
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad vlády SR
Objednávateľ:Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1

Prílohy