Zmluva č. 64/006/2010/TSUP/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:64/006/2010/TSUP/2010
Dodávateľ:AGRION združenie výrobcov a predajcov pôdohospodárskej techniky v SR, Rovinka
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania nebytové priestory.
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326

Prílohy