Zmluva č. 1/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1/2006
Dodávateľ:AGROCONS Banská Bystrica, s. r. o., Banská Bystrica, Skuteckého 30
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na spracovanie ROEP v k. ú. Bardejovská Nová Ves
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 348,40
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 348,40
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Prešove, Prešov, Konštantínova 6

Prílohy