Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
29/2006 Agroprojekt s.r.o. , Žilina Zmluva o dielo ROEP Veľká Lehôtka 12 640 0 Katastrálny úrad v Trenčíne, Trenčín, M. R. Štefánika 08.12.2006 31.12.2010
29/2008 Agroprojekt s.r.o., Žilina, Bytčická cesta 32 Zostavenie ROEP pre k.ú. Dolné Zelenice 5 776 0 ÚGKK SR , Bratislava, Chlumeckého 2
30/2008 Agroprojekt s.r.o., Žilina, Bytčická cesta 32 Zostavenie ROEP pre k.ú. Horné Zelenice 12 654 0 ÚGKK SR , Bratislava, Chlumeckého 2
31/2008 Agroprojekt s.r.o., Žilina, Bytčická cesta 32 Zostavenie ROEP pre k.ú. Siladice 17 825 0 ÚGKK SR , Bratislava, Chlumeckého 2
40/2008 Agroprojekt s.r.o., Žilina, Bytčická cesta 32 Zostavenie ROEP pre k.ú. Veľké Kostoľany 38 715 0 ÚGKK SR , Bratislava, Chlumeckého 2
41/2008 Agroprojekt s.r.o., Žilina, Bytčická cesta 32 Zostavenie ROEP pre k.ú. Zákostoľany 11 914 0 ÚGKK SR , Bratislava, Chlumeckého 2
55/2008 Agroprojekt s.r.o., Žilina, Bytčická cesta 32 Zostavenie ROEP pre k.ú. Kátlovce 29 119 0 ÚGKK SR , Bratislava, Chlumeckého 2
15/2008 Agroprojekt s.r.o., Žilina, Bytčická cesta 32 Zmluva o dielo na zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Veľká Čierna 39 027 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 07.02.2008 30.11.2011
29/1998 Agroprojekt s.r.o., Žilina, Bytčická cesta 32 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Varín 102 512 82 028 Krajský úrad v Žiline, Žilina 24.02.1998 30.11.2010
57/2008 Agroprojekt s.r.o., Žilina, Bytčická cesta 32 Zmluva o dielo na zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Brezany 22 093 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 04.07.2008 30.09.2011
59/2008 Agroprojekt s.r.o., Žilina, Bytčická cesta 32 Zmluva o dielo na zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Podhorie 27 309 5 462 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 04.07.2008 31.10.2011
60/1999 Agroprojekt s.r.o., Žilina, Bytčická cesta 32 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Vranie 31 343 6 344 Krajský úrad v Žiline, Žilina 25.06.1999 15.11.2010
61/1999 Agroprojekt s.r.o., Žilina, Bytčická cesta 32 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Kunerad 29 158 5 635 Krajský úrad v Žiline, Žilina 25.06.1999 30.09.2010
R-16/1996 Agroprojekt s.r.o., Žilina, Bytčická cesta 32 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Bánová 52 416 6 794 Krajský úrad v Žiline, Žilina 30.12.1996 30.09.2010
09/2003-ROEP/2004 Agroprojekt spol. s r.o., Žilina Vypracovanie ROEP pre k.ú. Slavošovce v okrese Rožňava 29 033 0 Katastrálny úrad v Košiciach, Košice 10.02.2004 20.09.2010
08/2003-ROEP/2004 Agroprojekt spol. s r.o., Žilina Vypracovanie ROEP pre k.ú. Silická Jablonica v okrese Rožňava 13 667 0 Katastrálny úrad v Košiciach, Košice 10.02.2004 31.12.2009
25/2007 Agroprojekt spol. s.r.o., Žilina, Bytčická cesta ROEP Dolný Vinodol 486 948 0 ÚGKK SR, Bratislava, Chlumeckého 31.10.2010
26/2007 Agroprojekt spol. s.r.o., Žilina, Bytčická cesta ROEP Horný Vinodol 322 991 0 ÚGKK SR, Bratislava, Chlumeckého 31.10.2010
31/2007 Agroprojekt spol. s.r.o., Žilina, Bytčická cesta ROEP Plášťovce 873 698 0 ÚGKK SR, Bratislava, Chlumeckého 31.12.2010
6/2007 Agroprojekt spol. s.r.o., Žilina, Bytčická cesta ROEP Dolné Devičany 54 340 0 ÚGKK SR, Bratislava, Chlumeckého 31.07.2010
7/2007 Agroprojekt spol. s.r.o., Žilina, Bytčická cesta ROEP Horné Devičany 249 900 0 ÚGKK SR, Bratislava, Chlumeckého 31.07.2010
8/2007 Agroprojekt spol. s.r.o., Žilina, Bytčická cesta ROEP Ondrejovce 124 804 0 ÚGKK SR, Bratislava, Chlumeckého 30.06.2010
- Agroslužby a.s., Michalovce obsluha EPS,plynovej kotol., údržba 51 106 25 553 DR SR, pracovisko Košice 01.12.2001 výpoveď k 30. 09. 2010
003/4.3MP/2009 AGROSPOL ŽELOVCE, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Rekonštrukcia silážnych žľabov na dekontaminačnú plochu - zhonocovanie nebezpečných odpadov - Záhorce" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 23.04.2009
- Agrostroj a.s. Michalovce stravné lístky, stravovanie 3 11 291 DR SR, pracovisko Košice 01.01.2000 6712
bez cisla 27/2008 AGROSTROJ a.s., Michalovce dovoz obedov 0 0 ÚKSÚP, Košice 14.07.2008 sumu nie je možné presne stanoviť, na dobu neurčitú
4/200/2009/LMU/2009 AGROTEL spol. s r.o., Nová Sedlica Nájom budovy. 20 746 15 560 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 30.04.2014
16/2008/2008 Agrotrade s.r.o. autosúčiastky 29 874 2 000 KRHZ-TT 31.12.2010
315/4/2007/VRK/UKSUP/BA/2007 AGROTRADE s.r.o., Dunajská Streda, Hlavná cesta 5469/60A Dodávka a oprava náhradných dielov na traktory 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 25.01.2007
KRHZ-468/2009/2009 Agrotrans Kostolište s.r.o Vývoz splaškových vôd zo soc. zariadení 0 250 KRHZ-BA 31.12.2010 Vývoz podľa potreby