Zmluva č. 60/1999

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:60/1999
Dodávateľ:Agroprojekt s.r.o., Žilina, Bytčická cesta 32
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Vranie
Zmluvne dohodnutá čiastka:35 494,26
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:-4 151,55
Celková dohodnutá čiastka:31 342,71
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:6 344,22
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Krajský úrad v Žiline, Žilina

Prílohy