Zmluva č. 61/1999

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:61/1999
Dodávateľ:Agroprojekt s.r.o., Žilina, Bytčická cesta 32
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Kunerad
Zmluvne dohodnutá čiastka:31 013,74
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:-1 855,30
Celková dohodnutá čiastka:29 158,44
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:5 635,44
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Krajský úrad v Žiline, Žilina

Prílohy