Zmluva č. R-16/1996

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:R-16/1996
Dodávateľ:Agroprojekt s.r.o., Žilina, Bytčická cesta 32
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Bánová
Zmluvne dohodnutá čiastka:15 295,76
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:37 119,97
Celková dohodnutá čiastka:52 415,73
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:6 794,04
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Krajský úrad v Žiline, Žilina

Prílohy