Zmluva č. 57/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:57/2008
Dodávateľ:Agroprojekt s.r.o., Žilina, Bytčická cesta 32
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Brezany
Zmluvne dohodnutá čiastka:22 092,78
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:22 092,78
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy