Zmluva č. 29/1998

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:29/1998
Dodávateľ:Agroprojekt s.r.o., Žilina, Bytčická cesta 32
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Varín
Zmluvne dohodnutá čiastka:37 243,58
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:65 268,55
Celková dohodnutá čiastka:102 512,13
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:82 028,16
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Krajský úrad v Žiline, Žilina

Prílohy