Zmluvy za Ministerstvo kultúry


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
13/2010 2 AGNELY s.r.o. Zmluva o spolupráci - mediálna podpora BOY BAND 2 000 0 Divadlo Nová scéna 16.02.2010
237/2010 3 art , s.r.o. Zmluva o organizovaní podujatia 19 706 19 706 ÚĽUV 30.07.2010 29.08.2010
32/2008/SaP 4 Digital Books - ASSY, Švajčiarsko Servisná zmluva pre údržbu, technickú podporu a podporu pri odstraňovaní problémov diela - digitalizačnej linky DL 3000 49 000 24 500 Slovenská národná knižnica 03.06.2008 31.12.2010
33/2008/SaP 4 Digital Books - ASSY, Švajčiarsko Servisná zmluva pre údržbu, technickú podporu a podporu pri odstraňovaní problémov diela - digitalizačnej linky DL 3000 49 000 24 500 Slovenská národná knižnica 03.06.2008 31.03.2011
36/2008 A.Tornayi-Macharíková Zmluva o vytvorení a použití diela - návrh plagátu...-West Side Story 830 0 Divadlo Nová scéna 24.04.2008
39/RZ/2008 AA taxi EURO Zmluva o poskytovaní osobnej taxislužby 1 757 360 Slovenský filmový ústav 18.12.2008 31.12.2012
MK-82/09/M AB správcovská,a.s. Zmluva na poskytovanie služieb (Správa a prevádzka určených nehnuteľností v rezorte Ministerstva kultúry SR) 0 250 199 MKCR SR 29.12.2009 29.12.2014
21/2006 ACCOR Services Stravovacie poukážky 267 676 0 Divadlo Nová scéna 27.09.2006
3/1997 ACCOR Services Slovakia 0 16 320 ÚĽUV 03.01.1997
34-11/2009 Accor services Slovakia s.r.o. Komisionárska zmluva - na poskytovanie stravovania zametnancom HC formou stravovacích poukážok 22 793 9 923 Hudobné centrum 01.01.2010 31.12.2010
29/2006 AGE MINOR Zabezpečenia postupu verejného obstarávania 2 489 0 Divadlo Nová scéna 22.12.2006
2006/108 AGENS s.r.o. Odborné skúšky PSN 6 638 833 Slovenské národné múzeum 20.12.2006 19.12.2010
64/2008 Agentúra ES-DUR Mandátna zmluva - hudobná nahrávka Mrázik 14 937 0 Divadlo Nová scéna 02.09.2008
261/2009 agner&partners, s.r.o. Zmluva o poskytovaní právnych služieb 0 3 570 ÚĽUV 14.12.2009
Z-451/GR/2010 agner&partners.r.o. Zmluva o poskytovaní právnych služieb 10 000 10 000 Slovenské národné divadlo 08.06.2010 31.12.2010
1/2007 akad.mal. Alexandra Šulíková Dokončenie reštaurovania ikonostasu z obdobia 18.-19. stor. z lokality Nižný Tvarožec 50 879 16 000 Slovenské národné múzeum 03.09.2007 31.12.2010
2010/333/12400 akad.mal. Milota Brimichová Reštaurovanie dreveného interiérového obkladu obv. Stien 20 000 0 Slovenské národné múzeum 22.06.2010 30.11.2010
2009/3/11300 akad.mal. Pavel Choma Zmluva o dielo - výtvarno-priestorové riešenie a realizácia prírodovednej expozície Zázrak prírody - Biodiverzita 980 560 289 743 Slovenské národné múzeum 09.07.2009 01.12.2011
20102 Akra Zmluva o dielo 14 226 0 Múzeum SNP 24.03.2010 15.10.2010
06-2007-07-30-HS AlarmSlovakia s.r.o. Zmluva o servisnej a revíznej činnosti- pravidelná kontrola poplachového systému 0 0 Divadlo Nová scéna 02.08.2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>