Zmluva č. 34-11/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:34-11/2009
Dodávateľ:Accor services Slovakia s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Komisionárska zmluva - na poskytovanie stravovania zametnancom HC formou stravovacích poukážok
Zmluvne dohodnutá čiastka:22 793,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:22 793,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:9 923,00
Rezort:Ministerstvo kultúry
Objednávateľ:Hudobné centrum

Prílohy