Zmluva č. 1/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1/2007
Dodávateľ:akad.mal. Alexandra Šulíková
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dokončenie reštaurovania ikonostasu z obdobia 18.-19. stor. z lokality Nižný Tvarožec
Zmluvne dohodnutá čiastka:50 879,19
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:50 879,19
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:16 000,00
Rezort:Ministerstvo kultúry
Objednávateľ:Slovenské národné múzeum

Prílohy