Zmluva č. 33/2008/SaP

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:33/2008/SaP
Dodávateľ:4 Digital Books - ASSY, Švajčiarsko
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Servisná zmluva pre údržbu, technickú podporu a podporu pri odstraňovaní problémov diela - digitalizačnej linky DL 3000
Zmluvne dohodnutá čiastka:49 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:49 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:24 500,00
Rezort:Ministerstvo kultúry
Objednávateľ:Slovenská národná knižnica

Prílohy