Zmluva č. MK-82/09/M

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:MK-82/09/M
Dodávateľ:AB správcovská,a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva na poskytovanie služieb (Správa a prevádzka určených nehnuteľností v rezorte Ministerstva kultúry SR)
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:250 199,00
Rezort:Ministerstvo kultúry
Objednávateľ:MKCR SR

Prílohy