Zmluva č. 36/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:36/2008
Dodávateľ:A.Tornayi-Macharíková
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o vytvorení a použití diela - návrh plagátu...-West Side Story
Zmluvne dohodnutá čiastka:830,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:830,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo kultúry
Objednávateľ:Divadlo Nová scéna

Prílohy