Zmluvy za Katastrálny úrad Žilina


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
32/1998 Agroprojekt s.r.o., Žilina, Bytčická cesta 32 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Mojš 12 659 0 Krajský úrad v Žiline, Žilina 24.02.1999 30.06.2004
33/1998 Agroprojekt spol. s.r.o., Žilina, Bytčická cesta 32 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Stráňavy 31 896 0 Krajský úrad v Žiline, Žilina 24.02.1998 30.06.2005
34/1998 ORNTH spol. s r.o., Banská Bystrica, Ul. 9. mája 16 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Dolný Hričov 45 139 0 Krajský úrad v Žiline, Žilina 26.02.1998 25.03.2006
36/1998 GEODÉZIA Žilina a.s., Žilina, Hollého 7 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Nededza 37 495 0 Krajský úrad v Žiline, Žilina 25.02.1998 10.12.2008
37/1998 Ing. Ján Lapin, Žilina, Kuzmányho č. 7 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Závodie 77 562 0 Krajský úrad v Žiline, Žilina 25.02.1998 15.12.2003
38/1998 AGROCONS IPOS-Z, s.r.o., Bratislava, Beckovská 42 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Strážov 17 111 0 Krajský úrad v Žiline, Žilina 25.02.1998 05.12.2007
3/1996 GEOplán s.r.o. Trenčín, Trenčín, Dolný Šianec 1 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Čierne 212 290 0 Krajský úrad v Žiline, Žilina 30.12.1996 15.12.2004
406/01/10/2002 Inseko a. s, Žilina, Halkova 3 Zmluva o dielo - dodávka a montáž poč. siete pre štruktúrovanú kabeláž SK Bytča. 6 443 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 25.10.2002 08.11.2002
41/2006 Hydroizol s. r. o, Liptovský Mikuláš, Garbiarska 905 Zmluva o dielo - oprava hydroizolačnej vrstvy plochej strechy garáži SWK Liptovský Mikuláš. 1 801 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 03.05.2006 18.05.2006
42/2006 Emil Gonšor - EGO, Zakamenné, Zakamenné 564 Zmluva o dielo - termostatizácia a hydraulické vyrovnanie vnútorných rozvodov ÚK v budove SK Námestovo. 12 348 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 17.07.2006 31.07.2006
44/1999 AGROCONS IPOS-Z, s.r.o., Bratislava, Beckovská 42 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Súľov-Hradná 51 804 0 Krajský úrad v Žiline, Žilina 25.06.1999 30.06.2004
45/1999 ENVI-GEOS, s.r.o., Nitra, Chmeľova dolina 84 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Staškov 222 469 0 Krajský úrad v Žiline, Žilina 30.06.1999 30.09.2008
46/1999 ENVI-GEOS, s.r.o., Nitra, Chmeľova dolina 84 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Olešná I.+II. 216 562 0 Krajský úrad v Žiline, Žilina 30.06.1999 30.12.2009
47/1999 Ing. Tibor Preťo, GEODET, Dolný Kubín, Obrancov mieru 1774/12 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Oravský Podzámok 20 806 0 Krajský úrad v Žiline, Žilina 28.06.1999 06.11.2006
48/1999 GEODETICKÁ KANCELÁRIA, Ing. Jurčo Stanislav, Dolný Kubín, Obrancov mieru 12 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Dolná Lehota nad Oravou 88 451 0 Krajský úrad v Žiline, Žilina 28.06.1999 30.11.2003
49/1999 Ing. Ladislav Šepták, Považská Bystrica, Pionierska 981/1-7 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Leštiny 23 165 0 Krajský úrad v Žiline, Žilina 25.06.1999 31.01.2006
4/2003 Ing. arch. Ján Kubina, Dolný Kubín, Hviezdoslavove námestie 4 Zmluva o dielo - zhotovenie projektovej dokumentácie stavby - rekonštrukcia plochej strechy v budove Dolný Kubín. 4 979 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 14.02.2003 31.03.2003
50/1999 Ing. Stanislav Jurčo - Geodet. kancelária, Dolný Kubín, Obrancov mieru 12 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Malatiná 54 895 0 Krajský úrad v Žiline, Žilina 28.06.1999 30.11.2004
51/1999 AGROCONS IPOS-Z, s.r.o., Bratislava, Beckovská 42 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Párnica 94 249 0 Krajský úrad v Žiline, Žilina 25.06.1999 06.04.2006
52/2004 Milan Hollý IZOLAT, Žilina, T. Vansovej 1600/5 Zmluva o dielo - rekonštrukcia striech SK Žilina. 14 245 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 28.04.2004 23.05.2004