Zmluva č. 38/1998

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:38/1998
Dodávateľ:AGROCONS IPOS-Z, s.r.o., Bratislava, Beckovská 42
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Strážov
Zmluvne dohodnutá čiastka:16 082,45
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:1 028,19
Celková dohodnutá čiastka:17 110,64
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Krajský úrad v Žiline, Žilina

Prílohy