Zmluva č. 44/1999

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:44/1999
Dodávateľ:AGROCONS IPOS-Z, s.r.o., Bratislava, Beckovská 42
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Súľov-Hradná
Zmluvne dohodnutá čiastka:47 730,47
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:4 073,17
Celková dohodnutá čiastka:51 803,64
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Krajský úrad v Žiline, Žilina

Prílohy